Utbildning

Arkitektur kan du läsa på KTH i Stockholm, LTH i Lund, Chalmers i Göteborg eller UMA i Umeå. Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng, det vill säga fem år. De flesta tar längre tid på sig med en tids studieuppehåll för en längre praktikperiod.

Till arkitektutbildningen sker antagning på flera sätt: betyg, ett särskilt lämplighetstest, det så kallade arkitektprovet eller högskoleprov. Sammanlagt antas ungefär 370 studerande varje år. Antagningspoängen hör till de högsta på de tekniska högskolorna. Tvärtemot vad man an tro innehåller arkitektutbildningen inte särskilt mycket matte. 

På Chalmers finns också programmet Arkitektur och teknik. Det integrerar arkitektens kunskap om formgivning och byggnadskonst med ingenjörens fördjupade tekniska kunnande. Utbildningen leder till arkitekt- eller ingenjörsexamen beroende på kursval och examensarbete.

Arkitektprovet

Arkitektprovet är ett prov som används för urval bland behöriga sökande. Det be-tyder att du måste vara behörig, via betyg eller reell kompetens, för att bli antagen till en arkitektutbildning. I urvalet till de fyra arkitektutbildningarna går mellan en tredjedel och hälften av nybörjarplatserna till dem som har ett resultat från Arkitektprovet. Arkitektprovet, (www. arkitektprovet.se), består först av en hemuppgift som du skickar in och om du går vidare får du vara med på två provdagar.