Hur utbildar du dig till arkitekt?

Arkitektur kan du läsa på arkitekturskolorna på antingen Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Lunds Tekniska Högskola i Lund, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg eller på arkitekthögskolan på Umeå Universitet i Umeå. Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng, det vill säga fem år. På Chalmers Tekniska Högskola finns också programmet Arkitektur och Teknik. Det integrerar arkitektens kunskap om formgivning och byggnadskonst med ingenjörens fördjupade tekniska kunnande. Utbildningen leder till arkitekt- eller ingenjörsexamen beroende på val av master.

Utbildningarna har inte några skilda inriktningar, alla kombinerar konstnärlig gestaltning med teknik. Innehållet kan däremot variera på arkitektutbildningar vid olika lärosäten. Därför är det viktigt att du tänker igenom vad som känns betydelsefullt för just dig. På den här sidan hjälper vi dig att jämföra olika arkitektutbildningar. 

Efter att ha läst hela yrkesprogrammet är du berättigad en yrkesexamen. De flesta tar längre tid på sig med en tids studieuppehåll för en längre praktikperiod. Det finns även möjlighet till vidareutbildning. 

Om du ägnar dig åt din forskarutbildning på heltid är du färdig doktorand på fyra år. Utbildningen består dels av studier i form av kurser, seminarier och konferenser samt av egen forskning som ska leda fram till din doktorsavhandling. 

Antagning till arkitektutbildningen sker på flera olika sätt: betyg, arkitektprovet (ett särskilt lämplighetstest) eller högskoleprovet. Sammanlagt antas ungefär 390 studerande varje år. Antagningspoängen hör till de högsta på de tekniska högskolorna. Tvärtemot vad man kan tro innehåller arkitektutbildningen inte särskilt mycket matte. 

Alternativa sätt att ta sig in på arkitektutbildningen 

Arkitektprovet är ett prov som används för urval bland behöriga sökande. Det betyder att du måste vara behörig, via betyg eller reell kompetens, för att bli antagen till en arkitektutbildning. I urvalet till de fyra arkitektutbildningarna går mellan en tredjedel och hälften av nybörjarplatserna till de som har ett resultat från Arkitektprovet. Arkitektprovet, består först av en hemuppgift som du skickar in och om du går vidare får du vara med på två provdagar.

Matematik- och fysikprovet finns till för dig som vill läsa Arkitektur och Teknik på Chalmers. Upp till en tredjedel av platserna på programmet ges till sökanden från urvalsgruppen för matematik och fysikprovet. Provet är under en heldag och under våren. Glöm inte bort att du måste ansökt till programmet för att få göra provet.