Lön före skatt

Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och personens kompetens och erfarenhet. Löneutvecklingen skiljer sig också mellan olika arbetsmarknadssektorer, det vill säga om du är anställd kommunalt eller i statlig tjänst och framförallt om du är anställd på en arkivinstitution eller inte. Medianlönen för arkivarier som examinerades efter 2015 är 29 000 kronor. Medianen ca 10 år efter examen är 32 750 kronor och medianen ca 20 år efter examen 33 275 kronor.