Utbildning för att bli arkivarie

Arkiv- och informationsvetenskap kan läsas både som program och som enskild kurs. Ofta ges utbildningen på avancerad nivå inom ramen för ett ABM-program. Arkiv, Bibliotek, Museum, där vissa kurser är gemensamma och andra är ämnesspecifika.

Vid Mittuniversitetet och Södertörns högskola ges grundkurser i arkivvetenskap.

Utbildningens längd

Utbildningen för att bli arkivarie varierar från 1–3 år. De flesta utbildningsorter kräver dock tidigare högskolestudier för att du ska vara behörig att söka.

Här kan du studera

Arkivvetenskap ges vid en handfull högskolor runt om i landet. På www.studera.nu kan du söka och få aktuella uppgifter om vilka kurser som ges och var du kan läsa.

Kontrollera alltid på högskolans eller universitetets hemsida för aktuell information.