Var och hur kan man arbeta som arkivarie

Arkivarie

Arkivarien arbetar med historien, samtiden och framtiden. Arkivarien värderar och bedömer vilken information som ska sparas för framtiden. Arkivarieyrket handlar mycket om att samverka med andra yrkesgrupper då informationsförvaltningens utmaningar löses av en mängd olika kompetenser som jobbar tillsammans, till exempel IT-experter, jurister, kvalitetsansvariga med flera.

Arkivarien har ett tvådelat ansvar: dels att "dokumentera nuet", vilket innefattar upprättande av planer för hur dokument ska hanteras och vårdas inom en organisation och dels att "rekonstruera det förflutna", vilket betyder att göra den historiska informationen i arkiven levande tillgängliga och sökbara för forskare och en intresserad allmänhet.

Arkivarien strukturerar informationen i arkiv som kan innehålla allt från skolbetyg, sjukhusjournaler och kommuners allmänna handlingar till Karl XII:s barnteckningar, politikers krognotor och SVT:s programutbud. Arkivarien bevarar och vårdar arkiv och har såväl vetenskapliga som administrativa arbetsuppgifter, vissa arbetar även med pedagogisk verksamhet. I det pedagogiska arbetet ingår att ta emot skolbesök eller att anordna programverksamhet riktad till allmänheten.

Som arkivarie kan du välja att specialisera dig på olika områden. Vissa arkivarier arbetar med att förvalta historiska texter och jobbar med forskare till exempel på ett universitet.

Andra arbetar med att utveckla digitala lösningar för e-arkiv med att ta fram informationsmodeller och strategier för digitalt långtidsbevarande. Som arkivarie arbetar du i en levande verksamhet med att ge råd och stöd och ser till att arkiven förvaltas på bästa sätt.

Arkivarier som jobbar i offentlig sektor har ett demokratiskt uppdrag där de ser till att offentlighetsprincipen fungerar i praktiken. Arkivarien gör då bedömningar av vilka handlingar som kan lämnas ut till allmänheten, det vill säga gör sekretessprövningar. Då beaktas de juridiska aspekterna kring lagring och publicering av information.

Arkivariens kompetens behövs inom alla sektorer i samhället, på arkivinstitutioner, i kommuner och landsting, på myndigheter, museer, företag, ideella organisationer och som egna företagare.

IT-arkivarie

Som It-arkivarie jobbar du med digitala arkiv och en viktig fråga är hur digitalt sparad information ska vara tillgänglig över teknikskiften och byta av hårdvarusystem. Det som utmärker IT-arkivariens arbete är att de arkiv och dokument du arbetar med enbart är i digital form och att arbete helt utförs framför datorn. Det är viktigt att kunna grunderna för utveckling, förvaltning och avställning av system samt att förstå terminologin. För att arbeta som IT-arkivarie krävs att du även har en särskild kompetens inom till exempel systemvetenskap. Idag arbetar flertalet arkivarier på ett eller annat sätt med lagring av digital information och titeln IT-arkivarie används inte längre i samma omfattning som tidigare.

Dokumentingenjör

Som dokumentingenjör är du den sammanhållande länken i projekt där det gäller att följa upp dokumenthantering och rapportera status på både interna och externa dokument från exempelvis leverantörer och tillverkare. Du jobbar ofta med att granska teknisk dokumentation och arbetar mycket självständigt.

Systemarkitekt

Som systemarkitekt ansvarar du för teknisk design av hela eller delar av ett IT-projekt eller system. Systemarkitekter har ofta en teknisk bakgrund och arbetar nära arkivarier till exempel vid utbyggandet av nya dokumenthanteringssystem och e-arkiv.