Arbetsmarknaden för en audionom idag

För nyutexaminerade: idag liten konkurrens om jobben - det finns fler jobb än utbildade. 
För yrkeserfarna: idag liten konkurrens om jobben.
Det finns dock regionala olikheter. Tillgången på audionomer skiljer sig åt över landet, ju närmare utbildningsorten desto större konkurrens.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter