Bra att veta

För en audionom finns arbetsplatserna oftast i större samhällen/städer där det finns sjukhus samt en större kundkrets för de privata klinikerna. Det är därför inte ovanligt att man kan behöva flytta för att få sitt önskade jobb. Det är ofta stor konkurens som jobben på utbildningsorterna.