Har du en utländsk audionomexamen?

I Sverige är yrkestiteln audionom skyddad och får endast användas av den som har legitimation. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen.

Om du är utbildad i ett EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen. De gör en bedömning av din utbildning/yrkesbehörighet innan du kan få din legitimation. Läs mer om hur du ansöker om legitimation.

För dig som är utbildad i ett land utanför EU och ovan nämnda länder måste du först ansöka om prövning av utländsk utbildning samt genomgå kunskapsprov i svenska. Därefter kan du göra en formell ansökan om legitimation. Läs mer om hur du ansöker om legitimation.