Jobba utomlands med din svenska examen

Detta ser väldigt olika ut. I Norden är den svenska audionomutbildningen helt godkänd. I flera andra europeiska länder liknar utbildningen och yrket den nordiska men i övrigt varierar det - i vissa länder finns audionomyrket inte alls. Istället är det ofta läkare eller tekniker som sköter hörselvården och hörapparatutprovningen på sina privata mottagningar.

I USA, Australien och på Nya Zeeland har man till exempel fyra eller femåriga magisterutbildningar, vilket innebär att den svenska audionomutbildningen inte räcker till. Kontakta därför motsvarande Högskoleverket eller Socialstyrelsen i det land du vill arbeta i för mer information.