Lön före skatt

Genomsnittlig ingångslön för nyexaminerade: 27 000 kr per månad.
Genomsnittlig medianlön vid 35 års ålder: 30 100 kr per månad.
Genomsnittlig medianlön vid 45 års ålder: 31 000 kr per månad.