Utbildning för att bli audionom

Audionomprogrammet har huvudämnet audiologi eller hörselvetenskap som det också kallas. Till huvudämnet anknyts kurser i andra relevanta ämnesområden. Utmärkande för utbildningen är dess tvärvetenskapliga karaktär.

I huvudämnet ingår följande: vetenskapsmetodik, audiologisk diagnostik och rehabilitering, teknisk audiologi med akustik och signalbehandling, klinisk utbildning, rehabiliteringsplanering, psykosocial och pedagogisk hörselrehabilitering, medicinsk audiologi med anatomi och fysiologi och hörapparatteknik.

Övriga ämnen som ingår är: Fysik, psykologi, neurologi, gerontologi och geriatrik, fonetik och lingvistik, pedagogik och terapeutiskt förhållningssätt.

Arbetsplatspraktik på audionommottagning är integrerad i utbildningen.

Utbildningens längd

Grundutbildningen ger en kandidatexamen vilket motsvarar 180 hp. Efter tre år kan man söka legitimation hos Socialstyrelsen utifrån samtliga studieorters utbildningar.

Vidareutbildning

På alla studieorter finns det möjlighet att läsa till en masters- eller magisterexamen efter avslutad grundutbildning. Det finns även möjlighet att forska och doktorera inom audiologin.

Här kan du studera

Karolinska Institutet i Stockholm, Göteborgs universitet, Örebro universitet samt Lunds universitet. Mer information på www.studera.nu.