Var och hur arbetar en audionom

I sitt yrke tillämpar audionomen tekniska, beteendevetenskapliga och medicinska kunskaper inom hörselområdet (audiologi). Att förebygga uppkomsten av hörselskador och informera kring hörsel är också en del av yrket. I det kliniska arbetet ingår även samtal och vägledning om de psykologiska och psykosociala konsekvenser som en hörselskada kan medföra. Det är därför viktigt att audionomen har ett terapeutiskt förhållningssätt i sin yrkesutövning.

Audionomen har även en betydande pedagogisk roll och bedriver undervisning för patienterna (såväl individuellt som i grupp), anhöriga, arbetskolleger med mera. Ett mindre antal audionomer kombinerar forskning med sitt audionomarbete. Audionomer är till stor del anställda i landstingens sjukvårds- eller rehabiliteringsverksamhet.

Utöver landstingen arbetar audionomer främst inom privat hörselvård, som anställd i eget företag, eller hos hörapparattillverkarna (inom produktsupport med mera). Audionomen kan också arbeta inom statlig verksamhet, inom universiteten (audionomprogrammen) eller arbetsförmedlingen. Audionomer kan även arbeta med forskning och/eller utveckling inom hörapparatindustrin.

Inom de företag som utvecklar och säljer hörapparater och andra hörhjälpmedel finns ett antal audionomer anställda som produktspecialister.