Arbetsmarknaden för barnmorskor

Arbetsförmedlingen bedömer att barnmorskor har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara mycket goda.