Lön före skatt

 

  Privat sektor Offentlig sektor
Nyexad          28 000 28350
35 år 36 600 31 800
45 år   40 700 33 400

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.