Arbetsmarknaden för en bibliotekarie idag

För nyexaminerade: Balans
För erfarna: Balans

Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på i vår rapport Framtidsutsikter.