Behörighet

Förkunskapskraven varierar mellan utbildningsorterna till allt från grundläggande behörighet till krav på tidigare högskolestudier. Se www.studera.nu . Antagningskraven visas i informationen för vsarje utbildning.