Utbildning för att bli bibliotekarie

För att bli bibliotekarie behöver du studera inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området.

En biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning ger en förberedelse för kvalificerade arbetsuppgifter inom hela informationssektorn, inte bara vid bibliotek, utan också inom andra pedagogiska, vetenskapliga och administrativa verksamheter.

Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är bland annat inriktat på urval, lagring, systematisering, sökning, förmedling och användning av böcker, webbsidor, ljudupptagningar och andra typer av media.

På avancerad nivå, master, ges ofta ABM-program, Arkiv, Bibliotek, Museum, där vissa kurser är gemensamma och andra är ämnesspecifika.

Utbildningens längd

En akademisk examen med biblioteks- och informationsvetenskap som huvudämne är 3 –5 år. Av dessa år läser du två eller tre år inom huvudämnet.

Här kan du studera

Lärosäten som ger utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap är Högskolan i Borås, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Linnéuniversitetet.

Kontrollera alltid på högskolans hemsida för aktuell information. På www.studera.nu kan du söka och få aktuella uppgifter om vilka kurser som ges och var du kan läsa.