Arbetsmarknaden för en biolog idag

För nyexaminerade: Stor konkurrens om jobben (det finns fler utbildade än det finns jobb).

Nyexaminerade biologer upplever alltför ofta att de inte är förberedda för ett arbetsliv utanför akademin. Det medför tyvärr att alltför många har svårt att få ett kvalificerat och relevant arbete efter examen.

För erfarna: Stor konkurrens om jobben.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för biologer.