Utbildning för att bli biolog

Biologutbildningen är mycket bred och ger studenterna stora möjligheter att själva utforma sin utbildning. Viktiga grundläggande biologiska kurser är cellbiologi, mikrobiologi, fysiologi, genetik, botanik, zoologi och ekologi.

De flesta biologer läser också minst en termin kemi, matematik och statistik samt kanske ytterligare något ämne såsom geovetenskap, kommunikation eller ekonomi. På en del orter finns också färdiga inriktningar mot exempelvis miljö och naturvård, molekylärbiologi, marinbiologi eller sötvattensbiologi det vill säga limnologi. I alla kurser läggs stor vikt vid att utveckla förmågan att göra självständiga bedömningar, att kommunicera samt att kunna hantera problem. Laborationer eller fältstudier är viktiga inslag i utbildningen.

Utbildningens längd

De flesta biologer har en magister eller masterexamen. För mer information se under Naturvetare.

Inriktningar & vidareutbildning

Biokemi, bioteknik, botanik, cellbiologi, ekologi, etologi, genetik, immunologi, limnologi, marinbiologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, naturvård, neurobiologi, populationsbiologi, strukturbiologi, toxikologi, zoologi och biologisk mångfald är några exempel på inriktningar inom biologin.

Det är vanligt att biologer fotsätter på en forskarutbildning.

Här kan du studera

Se www.studera.nu