Arbetsmarknaden för en biomedicinare idag

För nyexaminerade: Balans (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).
För erfarna: Balans.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation.