Behörighet

Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 12 / A12. Läs om behörighet på respektive utbildnings träffbeskrivning när du söker på utbildningen på  www.studera.nu .

Kolla på  utbildningar på flera högskolor då variationer kan förekomma.