Så mycket har en biomedicinare i lön

Se under Naturvetare eller Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för medicin och laboratorieteknik.