Så mycket har en biomedicinare i lön

Se under Naturvetare.