Arbetsmarknad för biomedicinsk analytiker idag

För nyexaminerade: Liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).
För erfarna: Liten konkurrens om jobben.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter och i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbildade inom medicin och laboratorievetenskap.