Behörighet

Se information om behörighet på Studera.nu eller Antagning.se.

Det är viktigt att du kollar med respektive högskola då variationer kan förekomma.