Har du en utländsk biomedicinsk analytikerexamen?

Biomedicinska analytiker är ett legitimationsyrke i Sverige. En svensk legitimation är en förutsättning för att kalla sig biomedicinsk analytiker i Sverige och säkerställer att innehavaren har den kompetens som krävs för att arbeta i den laborativa verksamheten inom hälso- och sjukvården. Det är Socialstyrelsen som är ansvarig för legitimationer. Socialstyrelsen har information och förklaringar om vad som krävs för att få svensk legitimation och hur värderingen av utländska utbildningar går till på sin webbplats.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats, www.socialstyrelsen.se.

  • För ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land inom EU/EES, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz: Läs mer här
  • För ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land utanför EU/EES: Läs mer här