Har du en utländsk biomedicinsk analytikerexamen?

Biomedicinska analytiker är ett legitimationsyrke i Sverige. En svensk legitimation är en förutsättning för att kalla sig biomedicinsk analytiker i Sverige och säkerställer att innehavaren har den kompetens som krävs för att arbeta i den laborativa verksamheten inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen har information om vad som krävs för att få svensk legitimation och hur värderingen av utländska utbildningar går till på sin webbplats.

  • För ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land inom EU/EES, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz: Läs mer här
  • För ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land utanför EU/EES: Läs mer här