Brandingenjör

Som brandingenjör jobbar du dels operativt med räddningstjänst där du har det yttersta ansvaret vid en olycksplats. Dels med planering av brandsäkerhet, skyddsfrågor och riskhantering i syfte att förhindra brand och skadeverkningar vid olyckor.

Senast uppdaterad: Måndag 26 sep 2022

Kort om brandingenjör


Som brandingenjör jobbar du dels operativt med räddningstjänst där du har det yttersta ansvaret vid en olycksplats. Dels med planering av brandsäkerhet, skyddsfrågor och riskhantering i syfte att förhindra brand och skadeverkningar vid olyckor. Den största gruppen brandingenjörer finns inom den kommunala sektorn, men arbete i den privata sektorn har blivit allt vanligare. Många är anställda som brandbefäl i kommunens räddningstjänst. Andra arbetar på privata företag eller statliga verk som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Utbildningen till Brandingenjör omfattar 3,5 års studier och leder till en yrkesexamen på grundnivå.

Jobbet


 

Bra att känna till

Den som för första gången ser det stora utbudet av ingenjörsutbildningar kan lätt bli överväldigad. Men inriktningar finns för vitt skilda intressen. Ge dig därför tid att ta reda på mer! Om du är hyfsad i matematik, har något slags intresse för teknik och är beredd att ge dig i kast med en krävande och spännande utbildning, tveka inte, även om det kan ta lite tid att börja se vilka möjligheterna är.

Jobbet


Vad har brandingenjörer i lön?

Lönerna för brandingenjörer och civilingenjörer i riskhantering förhandlas individuellt, och de varierar beroende på bransch, arbetsuppgifter och ansvar samt – inte minst – erfarenhet och individuella meriter.

För brandingenjörer i privat eller offentlig tjänst examinerade åren 2018–2022, låg lönerna i spannet 36 000–46 800 kr per månad, med en median på 39500, enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik 2022. För brandingenjörer med 10-15 års yrkeserfarenhet var medianlönen ca 55 000 för chefsbefattningar och 50 000 för övriga befattningar.

Vad jobbar brandingenjörer med?

Ingenjörsutbildning är möjligheternas utbildning. Alla kan naturligtvis inte göra allt, men oavsett inriktning finns ingenjörer i en mängd yrken, allt beroende på intresse, erfarenhet och konjunktur. Det är därför ingen lätt uppgift att beskriva hela bredden av det ingenjörer av olika slag arbetar med, och det får definitivt inte plats här. 

Till arbetsuppgifterna för brandingenjörer kan höra operativ räddningstjänst, men också riskbedömningar, förebyggande åtgärder och byggnadstekniskt brandskydd.

Den största gruppen brandingenjörer finns i den kommunala sektorn, men arbete i den privata sektor har blivit vanligare. Idag finns i Sverige c:a 1 250 med brandingenjörsexamen och drygt 600 med civilingenjörsexamen i riskhantering eller brandteknik (en viss andel av civilingenjörerna har en tidigare brandingenjörsexamen och ingår således i båda grupperna).

Jobba utomlands med en svensk examen

Generellt sett går det bra. Men kompletterande kunskaper om lokala bestämmelser kan krävas.

Utbildning


Utbildningen till Brandingenjör omfattar 3,5 års studier (210 hp) och leder till en yrkesexamen på grundnivå.

Här kan du studera

Lunds tekniska högskola och Luleå tekniska universitet.

Inriktningar & vidareutbildningar

Brandingenjörsutbildningen finns vid Lunds tekniska högskola och vid Luleå tekniska universitet. Inriktningarna i Lund och Luleå har lite olika fokus – läs mer på lärosätenas webbplatser. Brandingenjörsexamen kan kompletteras med ett års påbyggnadsutbildning vid MSB Revinge. Utbildningen krävs för att kunna arbeta som räddningsledare inom räddningstjänsten.

I Lund finns möjlighet att läsa vidare till civilingenjör i riskhantering och i Luleå till civilingenjör i brandteknik.

För generell information om utbildningssystemet, se även det inledande avsnittet om högskolestudier.

Behörighet

Grundläggande behörighet och särskild behröighet, se Studera.nu eller Antagning.se.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.


 

Sveriges Ingenjörer är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se