Brandingenjör

En stor del av brandingenjörerna är anställda som brandbefäl i kommunernas räddningstjänst. Andra arbetar vid statliga verk, som t ex Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB). Brandingenjörer finns också i det privata näringslivet, bland annat inom industri, försäkringsbransch och konsultföretag. Där arbetar de med uppgifter som är knutna till brandsäkerhet, riskhantering, räddningstjänst och skyddsfrågor. 

Var och hur arbetar en brandingenjör

Bra att känna till

Utbildning för att bli brandingenjör

Utlandsstudier

Arbetsmarknaden för en brandingenjör

Jobba utomlands med din svenska examen

Lön före skatt

Sveriges Ingenjörer är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se