Brandingenjör

Som brandingenjör jobbar du dels operativt med räddningstjänst där du har det yttersta ansvaret vid en olycksplats. Dels med planering av brandsäkerhet, skyddsfrågor och riskhantering i syfte att förhindra brand och skadeverkningar vid olyckor.

Kort om brandingenjör


Som brandingenjör jobbar du dels operativt med räddningstjänst där du har det yttersta ansvaret vid en olycksplats. Dels med planering av brandsäkerhet, skyddsfrågor och riskhantering i syfte att förhindra brand och skadeverkningar vid olyckor.Den största gruppen brandingenjörer finns inom den kommunala sektorn, men arbete i den privata sektorn har blivit allt vanligare. Många är anställda som brandbefäl i kommunens räddningstjänst. Andra arbetar på privata företag eller statliga verk som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Utbildningen till Brandingenjör omfattar 3,5 års studier och leder till en yrkesexamen på grundnivå.

Bra att känna till

Den som för första gången ser det stora utbudet av ingenjörsutbildningar kan lätt bli överväldigad. Det finns drygt ett par hundra olika utbildningsprogram runtom i landet. En del finns på flera högskolor och universitet, andra – som brandingenjör – bara på ett par stycken. Utbildningsnamnen kan verka kryptiska och vad de leder till knepigt att föreställa sig. Men om du är hyfsad i matematik, har något slags intresse för teknik och är beredd att ge dig i kast med en krävande och spännande utbildning, tveka inte, även om det tar lite tid att börja se vad det handlar om och vilka möjligheterna är.

Vill du veta lite mer, lite kort, om ingenjörers utbildning och arbete, kika också i Sveriges Ingenjörers broschyr Ingenjör? Jag?

Jobbet


Vad har brandingenjörer i lön?

Lönerna för brandingenjörer och civilingenjörer i riskhantering förhandlas individuellt, och de varierar beroende på bransch, arbetsuppgifter och ansvar samt – inte minst – erfarenhet och individuella meriter.

För brandingenjörer i privat eller offentlig tjänst examinerade åren 2013–2017, låg lönerna i spannet 33 300–43 500 kr per månad, med en median på 36 300, enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik 2017. För yrkeserfarna, särskilt i chefsbefattningar, kan lönerna vara betydligt högre. Tre av tio brandingenjörer var chefer.

Finns det jobb för brandingenjörer?

Arbetsmarknaden idag

Brandingenjörerna är en liten grupp, vilket gör det särskilt svårt att göra bedömningar av arbetsmarknaden. Efterfrågan har varit mycket god på såväl nyexaminerade som yrkeserfarna. I takt med att fler examineras bör situationen successivt bli mer balanserad.

  • För nyexaminerade: Idag liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).
  • För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter

Vad jobbar brandingenjörer med?

Ingenjörsutbildning är möjligheternas utbildning. Alla kan naturligtvis inte göra allt, men oavsett inriktning finns ingenjörer i en mängd yrken, allt beroende på intresse, erfarenhet och konjunktur. Det är därför ingen lätt uppgift att beskriva hela bredden av det ingenjörer av olika slag arbetar med, och det får definitivt inte plats här. Ett försök att fånga in de stora dragen på ett aningen större utrymme (ett par tre sidor), hittar du i Sveriges Ingenjörers broschyr Ingenjör? Jag?

Till arbetsuppgifterna för brandingenjörer kan höra operativ räddningstjänst, men också riskbedömningar, förebyggande åtgärder och byggnadstekniskt brandskydd.

Den största gruppen brandingenjörer finns i den kommunala sektorn, men arbete i den privata sektor har blivit vanligare. Idag finns i Sverige c:a 1 000 brandingenjörer och 500 civilingenjörer i riskhantering eller brandteknik (bland de senare har en andel en tidigare brandingenjörsexamen och kan därför kan ingå även i den gruppen).

Jobba utomlands med en svensk examen

Generellt sett går det bra. Men kompletterande kunskaper om lokala bestämmelser kan krävas.

Utbildning


Utbildningen till Brandingenjör omfattar 3,5 års studier (210 hp) och leder till en yrkesexamen på grundnivå.

Här kan du studera

Lunds tekniska högskola och Luleå tekniska universitet.

Inriktningar & vidareutbildningar

Brandingenjörsutbildningen finns vid Lunds tekniska högskola och vid Luleå tekniska universitet. Inriktningarna i Lund och Luleå har lite olika fokus – läs mer på lärosätenas webbplatser. Brandingenjörsexamen kan kompletteras med ett års påbyggnadsutbildning vid MSB Revinge. Utbildningen krävs för att kunna arbeta som räddningsledare inom räddningstjänsten.

I Lund finns möjlighet att läsa vidare till civilingenjör i riskhantering och i Luleå till civilingenjör i brandteknik.

För generell information om utbildningssystemet, se även det inledande avsnittet om högskolestudier.

Behörighet

Grundläggande behörighet och särskild behröighet, se Studera.nu eller Antagning.se.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.


 

Sveriges Ingenjörer är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se