Arbetsmarknaden för en brandingenjör

Brandingenjörerna är en liten grupp, vilket gör det särskilt svårt att göra bedömningar av arbetsmarknaden. Efterfrågan har varit mycket god på såväl nyexaminerade som yrkeserfarna. I takt med att fler examineras bör situationen successivt bli mer balanserad.

För nyexaminerade: Idag liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).
För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter