Arbetsmarknaden för en brandingenjör

Brandingenjörerna är en liten grupp, vilket gör det särskilt svårt att göra bedömningar av arbetsmarknaden. Efterfrågan har varit mycket god på såväl nyexaminerade som yrkeserfarna, men i takt med att fler examineras bör situationen successivt bli mer balanserad.

För nyexaminerade: Idag balans på arbetskraft (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).
För erfarna: Idag balans på arbetskraft (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter