Lön före skatt

Lönerna för brandingenjörer och civilingenjörer i riskhantering förhandlas individuellt, och de varierar beroende på bransch, arbetsuppgifter och ansvar samt – inte minst – erfarenhet och individuella meriter.

För brandingenjörer i privat eller offentlig tjänst examinerade åren 2013–2017, låg lönerna i spannet 33 300–43 500 kr per månad, med en median på 36 300, enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik 2017. För yrkeserfarna, särskilt i chefsbefattningar, kan lönerna vara betydligt högre. Tre av tio brandingenjörer var chefer.