Lön före skatt

Lönerna för brandingenjörer och civilingenjörer i riskhantering förhandlas individuellt, och de varierar beroende på bransch, arbetsuppgifter och ansvar samt – inte minst – erfarenhet och individuella meriter.

För examinerade 2012–2016 var medianlönen 37 500 per månad för brandingenjörer i kommunal tjänst, enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik 2016. För yrkeserfarna, särskilt i chefsbefattningar, kan lönerna vara betydligt högre. Av brandingenjörer totalt i Sveriges Ingenjörers lönestatistik, i antingen privat eller kommunal tjänst, var en tredjedel chefer.