Utbildning för att bli brandingenjör

Utbildningens längd

Utbildningen till Brandingenjör omfattar 3,5 års studier (210 hp) och leder till en yrkesexamen på grundnivå.

Här kan du studera

Lunds tekniska högskola och Luleå tekniska universitet.

Inriktningar & vidareutbildningar

Brandingenjörsutbildningen finns vid Lunds tekniska högskola och vid Luleå tekniska universitet. Inriktningarna i Lund och Luleå har lite olika fokus – läs mer på lärosätenas webbplatser. Brandingenjörsexamen kan kompletteras med ett års påbyggnadsutbildning vid MSB Revinge. Utbildningen krävs för att kunna arbeta som räddningsledare inom räddningstjänsten.

I Lund finns möjlighet att läsa vidare till civilingenjör i riskhantering och i Luleå till civilingenjör i brandteknik.

För generell information om utbildningssystemet, se även det inledande avsnittet om högskolestudier.