Arbetsmarknaden för civilekonomer/ekonomer

SCB:s senaste Arbetskraftsbarometer visar att det inte längre är lika god tillgång på erfarna ekonomer på arbetsmarknaden. År 2017 uppgav arbetsgivarna att tillgången på erfarna ekonomer sjunkit, vilket de definierade som brist. Däremot var det fortsatt god tillgång på nyutexaminerade ekonomer, även om tillgången tycks minska. Utsikterna på arbetsmarknaden är på det stora hela goda. Det råder stor efterfrågan på redovisningsekonomer, controllers, revisorer och IT-ekonomer medan konkurrensen bland ekonomiassistenter, administratörer och handläggare/utredare är hårdare. Digitaliseringen påverkar arbetsmarknaden och kommer att göra det i allt högre grad i framtiden med jobb som försvinner och nya som kommer till. Bank- och finanssektorn genomgår stora förändringar, vilket innebär färre arbeten i denna bransch.  

Sammantaget är det för nyexaminerade ekonomer idag relativt lätt att få jobb. För mer erfarna ekonomer är det lätt att få jobb. Efter en lång och stadig uppgång av antalet examinerade ekonomer så vänder nu kurvan nedåt. Läsåret 2016/2017 examinerades 7 213 ekonomer, varav 56 procent kvinnor respektive 44 procent män.

Arbetslösheten är låg bland civilekonomer/ekonomer. 

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter