Arbetsmarknaden för en civilekonom idag

Det råder balans på arbetsmarknaden för ekonomer. Utsikterna på arbetsmarknaden är på det stora hela goda. Det råder stor efterfrågan på redovisningsekonomer, controllers, revisorer och IT-ekonomer medan konkurrensen bland ekonomiassistenter och banktjänstemän är högre.

För nyexaminerade är det idag relativt lätt att få jobb. Färre ekonomer kommer att utexamineras de kommande åren och konkurrensen på arbetsmarknaden förväntas därmed minska. För mer erfarna ekonomer är det lätt att få jobb.

I Akademikernas a-kassas senaste månadsstatistik för aprilmånad fick drygt 350 medlemmar i Civilekonomerna arbetslöshetsersättning, motsvarande 1,4 procent av medlemsantalet.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter