Har du en utländsk civilekonom/ekonomexamen?

Utbildningar som leder till yrken som i Sverige kräver auktorisation, legitimation eller motsvarande kallas reglerade yrken. Bland ekonomyrken är auktoriserad revisor ett av de som är reglerade i Sverige.

Utbildning till auktoriserad revisor

För att bli auktoriserad revisor krävs att man har genomfört såväl en teoretisk som praktisk utbildning om totalt åtta år samt därefter avlagt ett prov. Revisorsinspektionen har lämnat förslag på ändringar som föreslås börja gälla från den 1 juli 2018. Läs mer på www.revisorsinspektionen.se och www.far.se.