Utbildning för att bli civilekonom/ekonom

Ekonomprogrammet är 3 år (180 högskolepoäng) och leder till en kandidatexamen. Civilekonomprogrammet är 4 år (240 högskolepoäng) och leder till civilekonomexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå.

Den som har en kandidatexamen kan bygga på den med 1 år för att få en magisterexamen eller 2 år för att få en masterexamen. Även med en civilekonomexamen går det att läsa vidare ytterligare 1 år för att få en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen, som omfattar 2 respektive 4 år.

Inriktningar och vidareutbildning

Utbildningsprogrammen ger en bred bas i företags- eller nationalekonomi. Många av ekonomprogrammen innehåller också kurser i statistik och juridik. Efter grundkurserna väljer studenterna företagsekonomisk eller nationalekonomisk inriktning och en fördjupning inom ämnet. Det kan vara affärsutveckling, ekonomistyrning, entreprenörskap, finansiell ekonomi, internationell ekonomi, offentlig ekonomi, makroekonomi, mikroekonomi, hållbar utveckling, ledarskap/ organisation, logistik, marknadsföring eller redovisning. Du kan också skapa din egen ekonomiutbildning genom att läsa fristående kurser. De internationella civilekonom- och ekonomprogrammen kombinerar ekonomi med språk och ofta utlandsstudier. Vissa ekonomprogram är inriktade från början, t.ex. mot detaljhandel, fastighetsekonomi eller turism. Andra program kombinerar ekonomi med ett annat område som hälsoekonomi, industriell ekonomi och textilekonomi.

Utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor har nyligen ändrats (1 juli 2018). För att bli auktoriserad revisor idag krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt sex år samt därefter avlägger prov för revisorsexamen. Du ska ha avlagt kandidatexamen samt ha genomgått en praktisk utbildning under tre år. Totalt ska din utbildning således omfatta sex år, varav tre år är teoretisk och tre år är praktisk utbildning.

Läs mer på www.revisorsinspektionen.se och www.far.se.

Här kan du studera

De flesta svenska högskolor och universitet erbjuder kurser och utbildningsprogram i ekonomi.

Civilekonomexamen ges vid universiteten i Karlstad, Linköping, Umeå, Luleå och Örebro, Linnéuniversitetet (Växjö) samt högskolorna i Borås, Karlstad, Halmstad samt Internationella handelshögskolan i Jönköping. Civilekonomexamen ges även vid Göteborgs universitet när man läst ett tvåårigt masterprogram.

Kandidatprogram med ekonomisk inriktning ges vid:

  • Chalmers Tekniska Högskola (Göteborg), Universiteten i Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala (även på campus Gotland), Örebro samt vid Linnéuniversitetet (Växjö/Kalmar), Mittuniversitetet (Sundsvall/Östersund), Kungliga Tekniska Högskolan och Sveriges Lantbruksuniversitet (Alnarp/Ultuna).
  • Handelshögskolan i Stockholm.
  • Högskolorna i Borås, Dalarna (Falun/Borlänge), Halmstad, Gävle, Kristianstad, Malmö, Mälardalen (Eskilstuna/Västerås), Skövde, Södertörn och Högskolan Väst (Trollhättan).

Magister och/eller masterprogram finns på de flesta lärosäten.

Läs mer om utbildningarna på respektive universitets eller högskolas hemsida och på www.studera.nu.