Utlandsstudier

Man kan bli civilekonom genom att läsa hela utbildningen utomlands eller studera utomlands som en del av studier i Sverige. Det kan man göra på olika sätt, t.ex. kan man delta i ett utbytesprogram som anordnas av svensk högskola eller universitet. Fördelen med detta är att man oftast får tillgodoräkna sig studierna i sin svenska utbildning. Man behöver som regel inte heller betala undervisningsavgifter i de länder som har sådana. Kontakta de högskolor och universitet som är av intresse för mer information om möjligheter till utbytesstudier.

Ett annan väg är att ordna utlandsstudier på egen hand och själv söka till ett utländskt universitet. Väljer man det måste man noggrant undersöka om man får tillgodoräkna sig de utländska poängen i sin svenska examen. Ta alltid reda på vad som gäller innan utlandsstudierna. Efter avslutad grundutbildning kan man läsa ett master- (1 eller 2 år) eller doktorandprogram utomlands.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Många civilekonomer/ekonomer arbetar utomlands under kortare eller längre perioder. Arbetet kan vara både inom svenska och internationella företag och organisationer. En del arbetar inom den svenska utrikesrepresentationen, t.ex. på ambassader eller inom EU:s institutioner. För utlandsarbete krävs goda språkkunskaper.

Om du läser hela utbildningen utanför Norden är det mycket viktigt att kontrollera att utbildningen är godkänd. Kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) innan du bestämmer dig. Det är också bra att spara alla kursbeskrivningar och litteraturlistor så att du kan visa vad som ingått i kurserna du läst. När du har avslutat din utbildning så är det viktigt att du får ett Diploma Supplement som visar vad som ingått i din examen.