Arbetsmarknaden för en civilingenjör

Förutsättningarna för att få arbete är generellt sett bra för nyexaminerade och ännu bättre för yrkeserfarna. Skillnader förekommer mellan olika inriktningar (det finns många), men de varierar från ett år till ett annat och påverkar inte den övergripande bedömningen.

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter.