Har du en utländsk civilingenjörsexamen?

Ingenjörsyrket är öppet för alla i Sverige och kräver ingen certifiering eller licens. Ingenjörer använder ofta titeln på sina examina, det vill säga högskoleingenjör eller civilingenjör (civ.ing), men det finns egentligen inget rättsligt skydd för titeln.

I platsannonser kan "ingenjör" representera en mängd olika arbeten inom det tekniska området. Det betyder inte alltid att man måste ha en ingenjörsexamen eller en högskoleutbildning. Erfarenheten är ibland lika viktig som utbildningen. För den som har en examen brukar det dock vara lättare både att få arbete och att göra karriär.

Arbetslösheten bland ingenjörer är låg och det har den varit i flera år. Prognoser visar att efterfrågan på ingenjörer med högskoleutbildning kommer att öka. Samtidigt kommer allt fler att utbildas, så arbetsmarknaden kommer förmodligen att vara i balans även om det kan bli brist på arbetskraft inom vissa områden. Det brukar inte vara någon större skillnad i efterfrågan på högskoleingenjörer och civilingenjörer.

Läs om lediga jobb och platsannonser på www.ingenjorsjobb.se
Läs mer om arbetsmarknaden på www.ingenjorskarriar.se/

Språket

Om du kan läsa, skriva och tala svenska så ökar dina chanser att få ett jobb. Vill du läsa svenska intensivt och snabbt bli redo för anställning? Det finns olika möjligheter beroende på var i Sverige du bor. Prata med din kommun om hur det ser ut där du bor.

Du som bor i Stockholms län kan läsa svenska för ingenjörer -SFINX Om du bor i en annan kommun än Stockholms stad eller Järfälla kommun och vill studera på SFINX måste du kontakta din kommuns sfi- eller vuxenutbildningsadministration. De kan i vissa fall bevilja ett godkännande för studier på SFINX.