Lön före skatt

Lönerna för civilingenjörer förhandlas individuellt, och de varierar beroende på bransch, arbetsuppgifter och ansvar samt – inte minst – erfarenhet och individuella meriter. Tydligast är detta inom den privata sektorn, där också det stora flertalet civilingenjörer arbetar.

För nyexaminerade civilingenjörer i den privata sektorn låg lönen 2016 enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik i spannet 28 000–33 500 kr per månad, med en median på 30 400.

Med 10 års yrkeserfarenhet var medianlönen för civilingenjörer utan chefsbefattning 43 000, och efter 20 år i arbetslivet 52 500 kr per månad. Medianlönen för chefer med motsvarande erfarenhet var 8 000 respektive 12 000 kronor högre. Lönerna kan också vara betydligt högre för chefer med stort ansvar. Samtliga uppgifter avser privat sektor.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.