Copywriter

Copywritern arbetar ofta i projektgrupp tillsammans med en Art Director (AD), planner och en projektledare, där var och en ansvarar för olika delar av uppdraget. Den främsta uppgiften för copywritern är att sätta budskapet i ord.

Copywriterns del är att ansvara för hur budskapet förmedlar via text och att det är anpassat till olika plattformar som till exempel print, retail, radioreklam och digitala kanaler.

En viktig del av jobbet som copywriter är att göra research, att ta reda på fakta om kundens företag, produkten samt tilltänkt målgrupp. De texter som copywritern svarar för är ibland långa och komplicerade, ibland korta rubriker eller slogans.

En copywriter måste vara idérik och allmänbildad. Hen måste också vara intresserad av samhällsutvecklingen, företagande och trender å ena sidan och av människor och naturligtvis av reklam och kommunikation å den andra. Att kunna formulera sig kärnfullt i text och sålla i stora mängder fakta är en förutsättning.
Många inom reklambranschen frilansar och det kan vara hård konkurrens om jobben.

Läs mer under kommunikationsyrken.

DIK är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.