Copywriter

En copywriter arbetar ofta i projektgrupp tillsammans med en art director (ad), en strateg eller planner samt en projektledare, där var och en ansvarar för olika delar av uppdraget. Copywritern tar, tillsammans med art directorn, fram den kreativa idén i kommunikationen, och är den som sätter budskapet i ord.

Kort om copywriter


Copywriterns del är att ansvara för hur budskapet förmedlas via text och att det är anpassat till olika plattformar som till exempel print, retail, radioreklam och digitala kanaler.

En viktig del av jobbet som copywriter är att göra research, att ta reda på fakta om kundens företag, produkt eller tjänst samt tilltänkt målgrupp. De texter som copywritern skriver kan ibland vara långa och komplicerade, ibland korta rubriker eller slogans.

En copywriter måste vara idérik och allmänbildad. Hen behöver också vara intresserad av samhällsutvecklingen, företagande och trender å ena sidan och av människor, psykologi och kommunikation å den andra. Att kunna formulera sig kärnfullt i text och sålla i stora mängder fakta är en förutsättning.

Många inom reklambranschen frilansar och det kan vara hård konkurrens om jobben.

Läs mer under kommunikationsyrken.


 

 

DIK är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.