Lön före skatt

Medianlönen för cytodiagnostiker var 2017 37 400 kr per månad och de flesta tjänar  30 200 till 42 400 kr per månad. Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.