Lön före skatt

Medianlönen för cytodiagnostiker var 2016 35 800 kr per månad och de flesta tjänar  29 300 till 40 900 kr per månad. Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.