Utbildning för att bli cytodiagnostiker

 Det finns ett tvåårigt (60 hp) magisterprogram i diagnostisk cytologi på Karolinska Institutet.

För att bli antagen krävs en Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp från utbildning med inriktning laboratoriemedicin eller motsvarande. Alternativt avslutad biomedicinsk analytikerutbildning med inriktning laboratoriemedicin samt kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.