Utlandsstudier

Det finns möjlighet att läsa till cytodiagnostiker utomlands. I en del länder finns också utbildningar på grundnivå inriktade mot diagnostisk cytologi.