Utbildning för att bli dansare

nom estetiska programmet i gymnasieskolan finns en inriktning mot dans. Se utbildningsinfo.se för mer information. Det finns även riksrekryterande dansarutbildningar inom både grund- och gymnasieskolan. På grundskolenivå kallas den förberedande dansarutbildning och finns på tre orter i landet. På gymnasienivå finns yrkesdansarutbildningen på Kungliga Svenska Balettskolan.

Inom den eftergymnasiala utbildningsformen konst- och kulturutbildningar finns ett antal fristående skolor som har avgiftsbelagda yrkesutbildningar i dans.

Dans- och cirkushögskolan i Stockholm har ett kandidatprogram i dans som är tre år långt. De har också en masterutbildning i koreografi.

För information om behörighetskrav och antagning, kontakta utbildningsanordnare.Det är mycket hård konkurrens om platserna vid olika dansutbildningar. För att bli antagen krävs goda fysiska förutsättningar och känsla för rytm och musik.

Dansare börjar ofta sin utbildning redan i unga år. För den som inte börjat som barn finns fristående skolor, till exempel Balettakademin som ger en möjlighet att komma in i yrket.

Performing Arts School är en fristående skola i Göteborg med en utbildning som kombinerar dans, sång och teater. Samtliga fristående skolor är avgiftsbelagda.

Dans- och cirkushögskolan i Stockholm har bland annat ett kandidatprogram i dans som är tre år långt. Se studera.nu för mer information om dansutbildningar på högskolenivå.