En vanlig arbetsdag

Michaela jobbar som departementsekretare. Såhär kan hennes arbetsdag se ut:

Publicerad: Tisdag 12 jul 2016

Senast uppdaterad: Måndag 5 mar 2018

Departementssekreterare

8.30-9.00: Läser igenom nya mejl i inkorgen. (Det kommer väldigt många mejl, så de behöver kollas och svaras på flera gånger under dagen). Hanterar några och skjuter upp några. Kollar dagens kalender för att se att jag inte missat något.

9.00-9.20: Morgonfika med kollegorna. Vi pratar både privata saker och diskuterar vissa jobbfrågor.

9.20-10.00: Läser ett förslag från ett annat departement för att se om vi ska ha några synpunkter på förslaget. Processen kallas gemensam beredning. Eftersom regeringen fattar beslut tillsammans, kollektiva beslut, ska alla förslag ha diskuterats igenom med alla berörda departement. Lämnar mina synpunkter via e-post.

10.00-10.45: Möte med ministern. Alla ärenden som ska beslutas gås igenom för ministern så att hen kan godkänna eller ha synpunkter. Jag har ett ärende som tar 5 min att presentera. Ministern tycker det är bra och godkänner att ärendet tas upp på regeringssammanträdet samma vecka.

10.45-11.30: Skriver på ett analyserande pm som ska vara klart att presentera för statssekreteraren (högsta politiska tjänstemannen, en slags ”vice minister”) dagen efter. Skriver upp ärendet på en särskild beredningslista där alla ärenden som ska tas upp med statssekreteraren ska skrivas upp

11.30- 12.15: Lunch med kollegor (ute eller på kontoret) eller med en vän i mån av tid.

12.15-13.00: Kollar av och svarar på några fler mejl. Förbereder arbetsmöte.

13.00-13.50: Arbetsmöte med kollegor som jobbar med ett projekt. Vi försöker analysera konsekvenserna av en fråga som politiska ledningen vill ha genomförd så fort som möjligt. Vi är från olika delar i departementet med olika kompetenser. På det här mötet pratar vi särskilt om de juridiska problemen och då är en expertjurist med. Vi bestämmer hur vi ska gå vidare och vem som ska göra vad under närmaste veckan.

13.50-13.55: Min chef ringer och säger att ministern ska vara med i radio imorgon och behöver underlag för den intervjun. Underlaget måste vara klart senast 15.30.

14.00-15.20: Ställer in det möte jag hade planerat att gå på. Skriver underlaget till intervjun. Jag använder ett gammalt PM som jag uppdaterar och ringer till en kollega på annat departement för att få hjälp. Visar underlaget för min chef som föreslår några förändringar och justerar efter det. Skickar underlaget precis innan deadline.

15.25-15.40: Slappnar av efter deadline och fikar tillsammans med en annan sen kollega (de andra fikade vid 15.00).

15.40-16.00: Svarar på fler mejl och ett telefonsamtal från en medborgare som vill prata om en sak som ministern sagt i gårdagens tidning.

16.00-16.00: Börjar arbeta med det jag ska göra som bestämdes vid eftermiddagens arbetsmöte. Blir bara avbruten en gång av en kollega som vill ha hjälp. Annars blir jag ofta avbruten flera gånger på en timme.

17.00-17.15: Går igenom vad jag ska göra imorgon och skriver en att göra-lista. Skickar förslag på ny mötestid istället för mötet jag tvingades ställa in. Loggar ut och går hem. Känner mig nöjd med