Arbetsmarknaden för en designer idag

Arbetsmarknaden för de konstnärliga designyrkena och de kommunikationsrelaterade är i hård konkurrens.

De ingenjörsrelaterade designyrkenas arbetsmarknad är ljusare. Där finns det balans mellan efterfrågan och sökande.