Så mycket har en designer i lön

Vilken typ av designer du är samt var du arbetar påverkar din lön.

I de kommunikativa och konstnärliga designyrken varierar lönenivån beroende på tjänstens svårighetsgrad och den enskildes kompetens och erfarenhet. Löneutvecklingen skiljer sig också mellan olika arbetsmarknadssektorer, det vill säga om du är anställd inom offentlig eller privat sektor.