Diakon

En diakon ger stöd åt människor i olika livssituationer. De flesta diakoner arbetar i en församling.  En del arbetar direkt inom kyrkliga institutioner och andra inom till exempel sjukhuskyrkan.

Att arbeta som diakon

Utbildning för att bli diakon

Utlandsstudier

Lön före skatt

Arbetsmarknaden för en diakon idag

Sacoförbund och källa

Sacos experter på  det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Kyrkans Akademikerförbund

www.kyrka.se

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se