Lön före skatt

Medellönen före skatt för en diakon är i dag 32 100 kr. Sjukhus och stiftsdiakoner har ofta högre lön än församlingsdiakoner.