Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte där du vill läsa vid för mer information. 

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Det finns möjlighet för diakoner från andra länder och andra evangelisklutherska kyrkor att arbeta i Svenska kyrkan. Särskilda bestämmelser om detta finns i Kyrkoordningen. Svenska diakoner har på motsvarande sätt möjlighet att arbeta utomlands i dessa kyrkor.