Dietist

Dietisten ger råd till människor som behöver förändra sin kosthållning, till exempel för att förebygga sjukdom eller återfå hälsan vid sjukdom. Följ #vadgörendietist och #dietist för mer info!

Senast uppdaterad: Onsdag 22 nov 2023

Kort om dietist


Dietisten ger råd om kost och förklarar hur rekommendationerna ska omsättas i praktiken. De flesta dietister arbetar inom hälso- och sjukvården i regioner och kommuner. Andra arbetar inom livsmedelsindustrin, på företag inom nutritionsområdet, driver egna företag eller arbetar i forskningsprojekt kring matvanor och hälsa.

DRF´s hemsida kan man läsa mer om vad dietisten gör och på EFAD:s hemsida  (European Federation of the Associations of Dieticians) finns en definition av dietist

Dietistutbildningen är treårig och ger en yrkesexamen som dietist eller en kandidatexamen i kostvetenskap. Många dietister bygger på sin grundutbildning med ett eller två års studier och skaffar en magister- eller masterexamen.

Dietisters jobb


Dietisters lön

Enligt Naturvetarnas lönestatistik för år 2022 var medianlönen för nyexaminerade dietist 29 000 kr/mån. Efter 10 år i arbetslivet tjänar de flesta dietist cirka 33 900 kr/mån. Medianlönen för samtliga dietist är 34 500 kr/mån. Mer detaljerad lönestatistik finns tillgänglig för Naturvetarnas medlemmar och på Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för medicin och laboratorieteknik. 

Finns det jobb för dietister?

Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: liten konkurrens 
Prognos för nyexaminerade till år 2028: liten konkurrens 
 
Prognosens osäkerhet uppskattas till 2 för nyexaminerade, på en skala från 1 till 5, där 1 innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet. 

Det arbetar ungefär 1 400 dietister på svensk arbetsmarknad. Naturvetarnas bedömning är att det i nuläget är liten konkurrens på arbetsmarknaden. Vi ser även tendenser på att arbetsmarknaden kan fortsätta vara gynnsam de närmsta åren. 

Läs om jobbchanserna i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter eller Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation om lantbruk.

Vad jobbar dietister med?

Dietister arbetar ofta med patienter på hälso- och vårdmottagningar eller sjukhus. En del dietistroller innebär emellertid mer arbete vid datorn och en del rådgivning sker idag på distans. 

Dietister finns inom hälso- och sjukvård och i kommuner. De är en del av vårdteamet och bidrar med kompetens kring nutrition. Dietisten arbetar med kostbehandling av individer i alla åldrar. De förebygger, utreder och behandlar tillstånd och symtom relaterade till individens matvanor, näringsintag, sjukdom och hälsa.

Utvecklings- och kvalitetsarbete kring nutritionsrutiner, måltider, dokumentation och riktlinjer i skola, omsorg, äldreomsorg, måltidsverksamhet och hälso- och sjukvård är också en del av dietistens arbetsområde.

Allt fler dietister arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt kring kost, nutrition, matvanor och hälsa. Att arbeta med forskning och utveckling kan vara en del av dietistens arbete oavsett arbetsområde.

Dietistens kompetens efterfrågas också av den privata sektorn, t ex som produktspecialister inom nutritionsföretag och inom livsmedelsindustri. Många dietister driver egna konsultföretag. Det finns ca 1 700 dietister på arbetsmarknaden.

Jobba i Sverige med en utländsk utbildning

Dietist är ett legitimationsyrke i Sverige. En svensk legitimation är ett krav för att kunna arbeta inom yrket i Sverige. 

Läs mer på www.socialstyrelsen.se

  • För ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land inom EU/EES: Läs mer här
  • För ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land utanför EU/EES: Läs mer här

Work in Sweden With a Foreign Degree

Biomedicial Scientist requires a Swedish license in order to work in Sweden. 

The National Board of Health and Welfare have information on their site about evalutation of foreign degrees that requires a Swedish license.

  • If you have studied in the EU/EES, Norway, Iceland, Liechtenstein or Switzerland and want to apply for a license : Read here
  • If you have studied in a different country outside of the EU/EES and want to apply for a license: Read here

Om utbildningen

Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning med inriktning mot kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition. Andra ämnen som ingår i utbildningen är näringslära och fysiologi.

Ett av de viktigaste redskapen för en dietist är samtal och förmåga att kommunicera. Därför ingår även kommunikation, psykologi och samtalsmetodik i utbildningen. En central del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen då studenterna under handledning av yrkesverksamma dietister träffar patienter.

Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen, vilket är ett krav om du vill arbeta som dietist inom hälso- och sjukvården. Läs mer på www.socialstyrelsen.se.

Hur lång är utbildningen?

Dietistutbildningen är tre år lång (180 hp) och ger en yrkesexamen som dietist eller en kandidatexamen i kostvetenskap. Den som vill kan också fortsätta studera på avancerad nivå. För mer information www.studera.nu.

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns?

Det finns flera olika inriktningar att välja på för den som vill fortsätta på avancerad nivå och läsa ett magister- eller masterprogram. Det finns också möjlighet att fortsätta på en forskarutbildning.

Här kan du studera

Dietistprogrammet ges vid Göteborg, Umeå respektive Uppsala universitet.

Behörighet

Se Antagning.se, Studera.nu eller lärosätets hemsida för behörighet

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Du kan också läsa delar av masterutbildning utomlands efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.Se kontaktuppgifter på Studera.nu.

Har du en utländsk examen?

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Läs mer på www.uhr.se

Bedömningen är gratis. Arbetsgivare kan snabbt få hjälp att bedöma utbildning. Detta är också kostnadsfritt. Det är också möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.

Do You Have a Foreign University Degree?  

If you have a foreign qualification, such as a university degree, the Swedish Council for Higher Education can assist you with an evaluation. The degree certificate is free of charge and translates your foreign degree to a Swedish equivalent, which may facilitate the hiring process to your future job.  

Read more on www.uhr.se 

The evaluation of your qualification at the Swedish Council for Higher Education can also be utilized by employers that want to determine the Swedish equivalent of your degree or qualification. Nonetheless, you are eligible to apply for jobs without a statement from the Swedish Council for Higher Education. 


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se