Dietist

Dietisten ger råd till människor som behöver förändra sin kosthållning, till exempel för att förebygga sjukdom eller återfå hälsan vid sjukdom. Följ #vadgörendietist och #dietist för mer info!

Senast uppdaterad: Måndag 5 sep 2022

Kort om dietist


Dietisten ger råd om kost och förklarar hur rekommendationerna ska omsättas i praktiken. De flesta dietister arbetar inom hälso- och sjukvården i regioner och kommuner. Andra arbetar inom livsmedelsindustrin, på företag inom nutritionsområdet, driver egna företag eller arbetar i forskningsprojekt kring matvanor och hälsa.

DRF´s hemsida kan man läsa mer om vad dietisten gör och på EFAD:s hemsida  (European Federation of the Associations of Dieticians) finns en definition av dietist

Dietistutbildningen är treårig och ger en yrkesexamen som dietist eller en kandidatexamen i kostvetenskap. Många dietister bygger på sin grundutbildning med ett eller två års studier och skaffar en magister- eller masterexamen.

 

Jobbet

Dietister arbetar ofta med patienter på hälso- och vårdmottagningar eller sjukhus. En del dietistroller innebär emellertid mer arbete vid datorn och en del rådgivning sker idag på distans. Vad har dietister i lön?

Enligt Naturvetarnas länestatistik för år 2021 var medianlönen för nyexaminerade dietister 29 000 kr per månad. Efter 10-år i yrket var medianlönen samma år 33 000 kr.

Finns det jobb för dietister?

Arbetsmarknaden idag

Arbetsmarknaden är god och det finns generellt fler jobb än utbildade dietister. Vissa delar av landet har dietistbrist och är man som nyutbildad beredd att flytta från storstadsregionerna och utbildningsorterna finns goda chanser att snabbt komma in på arbetsmarknaden.

  • För nyexaminerade: Liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).
  • För erfarna: Liten konkurrens om jobben.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller ta del av Naturvetarnas karriärinformation för utbildade inom kost och livsmedel.

Vad jobbar dietister med?

Dietister finns inom hälso- och sjukvård och i kommuner. De är en del av vårdteamet och bidrar med kompetens kring nutrition. Dietisten arbetar med kostbehandling av individer i alla åldrar. De förebygger, utreder och behandlar tillstånd och symtom relaterade till individens matvanor, näringsintag, sjukdom och hälsa.

Utvecklings- och kvalitetsarbete kring nutritionsrutiner, måltider, dokumentation och riktlinjer i skola, omsorg, äldreomsorg, måltidsverksamhet och hälso- och sjukvård är också en del av dietistens arbetsområde.

Allt fler dietister arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt kring kost, nutrition, matvanor och hälsa. Att arbeta med forskning och utveckling kan vara en del av dietistens arbete oavsett arbetsområde.

Dietistens kompetens efterfrågas också av den privata sektorn, t ex som produktspecialister inom nutritionsföretag och inom livsmedelsindustri. Många dietister driver egna konsultföretag. Det finns ca 1 700 dietister på arbetsmarknaden.

Jobba i Sverige med en utländsk utbildning

Dietist är ett legitimationsyrke i Sverige. En svensk legitimation är ett krav för att kunna arbeta inom yrket i Sverige. 

Läs mer på www.socialstyrelsen.se

  • För ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land inom EU/EES: Läs mer här
  • För ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land utanför EU/EES: Läs mer här

Utbildning


Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning med inriktning mot kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition. Andra ämnen som ingår i utbildningen är näringslära och fysiologi.

Ett av de viktigaste redskapen för en dietist är samtal och förmåga att kommunicera. Därför ingår även kommunikation, psykologi och samtalsmetodik i utbildningen. En central del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen då studenterna under handledning av yrkesverksamma dietister träffar patienter.

Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen, vilket är ett krav om du vill arbeta som dietist inom hälso- och sjukvården. Läs mer på www.socialstyrelsen.se.

Utbildningens längd

Dietistutbildningen är tre år lång (180 hp) och ger en yrkesexamen som dietist eller en kandidatexamen i kostvetenskap. Den som vill kan också fortsätta studera på avancerad nivå. För mer information www.studera.nu.

Inriktningar & vidareutbildning

Det finns flera olika inriktningar att välja på för den som vill fortsätta på avancerad nivå och läsa ett magister- eller masterprogram. Det finns också möjlighet att fortsätta på en forskarutbildning.

Här kan du studera

Dietistprogrammet ges vid Göteborg, Umeå respektive Uppsala universitet.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Du kan också läsa delar av masterutbildning utomlands efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.Se kontaktuppgifter på Studera.nu.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se