Dietist

Dietisten ger råd till människor som behöver förändra sin kosthållning, till exempel för att förebygga en sjukdom eller att återfå hälsan vid sjukdom.  Följ #vadgörendietist och #dietist för att hitta mer info!

Kort om dietist


Dietisten ger råd till människor som behöver förändra sin kosthållning, till exempel för att förebygga en sjukdom eller att återfå hälsan vid sjukdom. Som dietist ger du inte bara råd om kost utan också om hur dina rekommendationer ska omsättas i praktiken.Många dietister arbetar inom hälso- och sjukvård och i kommuner. Andra driver egna konsultföretag eller arbetar i forskningsprojekt kring matvanor och hälsa. Kompetensen efterfrågas i både den offentliga och privata sektorn - till exempel av nutritionsföretag och inom livsmedelsindustrin.

Dietistutbildningen är treårig och ger en yrkesexamen som dietist eller en kandidatexamen i kostvetenskap.

 

JobbetVad har dietister i lön?

Medianlönen för nyexaminerad dietister var 2018 27 000 kr per månad. Efter 10 år i yrket var medianlönen 2018 31 500 kr per månad.

Tyvärr lönar det sig idag inte att investera i en utbildning till dietist för att arbeta i kommuner eller landsting. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.

Finns det jobb för dietister?

Arbetsmarknaden idag

  • För nyexaminerade: Liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).
  • För erfarna: Liten konkurrens om jobben.

Prognos om 5 år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller på Naturvetarnas arbetsmarknadssida för utbildade inom kost och livsmedel.

Vad jobbar dietister med?

Dietister finns inom hälso- och sjukvård och i kommuner. De är en del av vårdteamet och bidrar med kompetens kring nutrition. Dietisten arbetar med kostbehandling av individer i alla åldrar. De förebygger, utreder och behandlar tillstånd och symptom relaterade till individens matvanor, näringsintag, sjukdom och hälsa. 

Utvecklings- och kvalitetsarbete kring nutritionsrutiner, måltider, dokumentation och riktlinjer i skola, omsorg, äldreomsorg, måltidsverksamhet och hälso- och sjukvård, är också en del av dietistens arbetsområde.

Allt fler dietister arbetar i forsknings- och utvecklingsprojekt kring mat, matvanor och hälsa. Dietistens kompetens efterfrågas också av den privata sektorn, t ex  produktspecialister inom nutritionsföretag och inom livsmedelsindustri. Många dietister driver egna konsultföretag. Sammantaget finns ca 1 800 dietister på arbetsmarknaden.

Jobba i Sverige med en utländsk utbildning

Dietist är ett legitimationsyrke i Sverige. En svensk legitimation är ett krav för att kunna arbeta inom yrket i Sverige. 

Läs mer på
www.socialstyrelsen.se

  • För ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land inom EU/EES: Läs mer här
  • För ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land utanför EU/EES: Läs mer här

Utbildning


Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning med inriktning mot kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition. Andra ämnen som ingår i utbildningen är näringslära och fysiologi. Ett av de viktigaste redskapen för en dietist är samtal och förmåga att ge och ta emot information. Därför ingår även kommunikation, psykologi och samtalsmetodik i utbildningen. En central del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen då studenterna under handledning av yrkesverksamma dietister träffar patienter. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen, vilket är ett krav om du vill arbeta som dietist inom hälso- och sjukvården.

Utbildningens längd

Dietistutbildningen är tre år lång (180 hp) och ger en yrkesexamen som dietist eller en kandidatexamen i kostvetenskap. Den som vill kan också fortsätta studera på avancerad nivå. För mer information se www.studera.nu.

Inriktningar & vidareutbildning

Möjlighet till olika inriktningar på avancerad nivå genom magister- eller masterprogram. Du kan också fortsätta på en forskarutbildning efter din masterexamen.

Här kan du studera

Dietistprogrammet ges vid Göteborg, Umeå respektive Uppsala universitet.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Du kan också läsa delar av masterutbildning utomlands efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.Se kontaktuppgifter på Studera.nu.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se