Arbetsmarknaden för en dietist idag

För nyexaminerade: Balans (det finns ungefär lika många utbildade som jobb)
För erfarna: Balans

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter