Har du en utländsk dietistexamen?

Dietist är ett legitimationsyrke i Sverige. En svensk legitimation är ett krav för att kunna arbeta inom yrket i Sverige. 

Läs mer på
www.socialstyrelsen.se

  • För ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land inom EU/EES: Läs mer här
  • För ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land utanför EU/EES: Läs mer här