Har du en utländsk dietistexamen?

Dietist är ett legitimationsyrke i Sverige. En svensk legitimation är ett krav för att kunna arbeta inom yrket i Sverige. Det är Socialstyrelsen som är ansvarig för legitimationer. På sin webbplats har Socialstyrelsen har information och förklaringar om vad som krävs för att få en svensk legitimation och hur värderingen av utländska utbildningar går till.

Läs mer på
www.socialstyrelsen.se

  • För ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land inom EU/EES: Läs mer här
  • För ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land utanför EU/EES: Läs mer här